PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI

Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei. În special, componenta vizează:

  • creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele legislației Uniunii Europene și asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu;
  • creșterea gradului de siguranță a acumulărilor existente;
  • consolidarea capacității administrative și de răspuns a Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în situații de urgență, în special în ceea ce privește infrastructura de gospodărire a apelor;
  • îmbunătățirea acurateței prognozelor pentru sistemele de atenționări și avertizări meteorologice în vederea reducerii numărului de decese și de răniri cauzate de fenomene meteorologice extreme.

INVESTIȚIA 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

Obiectiv general: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei

Obiectiv specific: Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare Finanțarea PNRR se acordă pentru implementarea Programului “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Scopul programului constă în:

  • reducerea impactului asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane și rurale menajere provenite din gospodării și servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman și din activitățile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale și/sau meteorice și de ape uzate provenite din industrie;
  • protejarea populației de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătății omului și mediului prin asigurarea racordării/branșării la rețeaua publică de canalizare/alimentare cu apă;
  • creșterea gradului de acces al populației la un serviciu public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare conform cu cerințele Directivelor europene și accesibil tuturor categoriilor sociale. Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea racordării/branșării la rețeaua publică de canalizare/alimentare cu apă, în vederea sprijinirii conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, respectiv:

  • lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă:
  • lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare.

În cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile gospodăriile pentru care se solicită finanțare atât pentru realizarea lucrărilor de branșare la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și pentru lucrările de racordare la sistemul public existent de canalizare.

Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în GHIDUL SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C1/3.

Informatii de interes

Comunicat de Presa - Semnare Contract de Finantare PNRR Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)