SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE EXISTENTE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
  • În data de 30.12.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4/PC cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în calitate de finanțator al Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei, valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de 24.919.235,30 lei (douăzeci și patru milioane nouă sute nouăsprezece mii două sute treizeci și cinci lei și treizeci bani), echivalentul a 5.065.400,00 euro (cinci milioane șaizeci și cinci mii patru sute euro), cu o intensitate a sprijinului de 100 %.

    Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026 conform cererii de finanțare, calculate de la data semnării Contractului de finanțare.

    Numărul gospodăriilor sprijinite prin proiect : 2.666 pe raza a 28 de U.A.T.-uri, respectiv: comuna Bezdead, comuna Brănești, comuna Bucșani, comuna Cobia, comuna Dobra, comuna Dragomirești, comuna Dragodana, comuna Finta, comuna Glodeni, comuna Lucieni, comuna Ludești, comuna Lungulețu, comuna Malu cu Flori, comuna Morteni, comuna Niculești, comuna Nucet, comuna Petrești, comuna Potlogi, comuna Răscăeți, comuna Șelaru, Municipiul Târgoviște, comuna Tătărani, comuna Ulmi, comuna Valea Lungă, comuna Vișina, comuna Vișinești, comuna Vulcana Băi și comuna Vulcana Pandele.Informatii de interes

Comunicat de Presa - Semnare Contract de Finantare PNRR Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)